Offline marketing

Offline marketing: stále prospěšný, stále relevantní.

Mnoho markeťáků věří, že je v dnešní době digitální marketing jediným způsobem, jak dosahovat požadovaných výsledků. Je tedy přirozené, že veškeré jejich marketingové úsilí zaměřují na digitální platformy a propagaci podnikání online. Je tomu ale skutečně tak? Ačkoliv nemůžeme popřít pozitivní dopad internetu na marketing jako takový, můžeme zároveň říci, že toto jednostranné vnímání může být často přehnané a mnohdy kontraproduktivní. Přestože se totiž zdálo, že neuvěřitelná rychlost, s jakou se internet dostal do popředí zájmu, bude znamenat konec pro klasická tisková propagační média (tak jako byl nástup CD koncem pro kazety, nebo posléze nástup USB koncem pro CD), marketingové kampaně využívající offline kanály jsou stále pevnou součástí marketin-gových strategií mnoha společností. Dá se říct, že offline marketing je tak trochu podob-ný vinylovým deskám.Více
Offline marketing

S čím vám může offline marketing pomoci?

 • Zvýšení povědomí o vašich produktech a službách u specifických cílových skupin, které online nedokážete “zasáhnout”
 • Nezastupitelná podpora online marketingových aktivit
 • Další a velmi odlišná forma zásahu zákazníků
 • Propagace služeb a produktů, které je potřeba vidět a vyzkoušet “naživo”
 • Vytvoření prostoru pro osobní setkávání a prezentaci služeb či produktů

Nejčastější chyby, se kterými se lze v rámci
offline marketingu setkat:

 • Nahlížení na offline marketing jako na mrtvý a nepotřebný nástroj
 • Chybějící nebo nejasně definovaná marketingová strategie a cíle
 • Nesoulad offline marketingu s online marketingem a dalšími kanály
 • Nekonzistentnost s brandingem a základními hodnotami společnosti
 • Nevyužití služeb profesionálů v oblasti designu, tisku a eventů
 • Amatérismus v podobě “být expertem na všechno” se neodpouští

Přehled základních nástrojů

 • Letáky
  Letáky jsou mezi malými firmami docela oblíbené zejména díky jejich flexibilitě. Nejčastěji jsou vy-užívány jako pozvánky na propagační akce, konference a workshopy (propagační akce) nebo jako slevové kupóny. Výhodou je, že mohou být distribuovány v místech, která jsou cílovým publikemčasto vyhledávaná či navštěvována a která jsou zároveň hůře dosažitelná jinými nástroji. Příkladem mohou být noviny, kavárny, knihovny, univerzity, apod.
 • Bannery a plakáty
  Bannery mohou být velkým pomocníkem např. v podobě rollupu na veletrhu či podobných even-tech s velkou návštěvností. S rollupy či plachtami, které jsou ve vašich barvách a designu, lze jed-noduše vytvořit stánek, kterého si vaši zákazníci zaručeně všimnou. Kreativitě se meze nekladou jak z pohledu designu, tak jejich umístění.
 • Brožury
  V případě, kdy potřebujete do printu dostat více informací o vaší společnosti, její historii či detail-nější informace o vašich produktech a službách, můžete svou pozornost obrátit k přípravě brožur, které nabízí mnohem více prostoru, než jednostránkové letáky. Brožury mohou sloužit jako vaše “offline webové stránky”.
 • Vizitky
  Potkáte se nebo přijdete na schůzku s potenciálním klientem. Co uděláte jako první? Samozřejmě se představíte a předáte mu vaši vizitku. Ačkoliv je někdo může s ohledem na všechny dostupnétechnologie považovat za “nedůležitý kus papíru”, je tomu přesně naopak. V dnešní době jsou vizitky neuvěřitelně užitečným propagačním materiálem, který je schopen propojit lidi a společnosti lépe, než cokoliv jiného. Je ale potřeba je mít opravdu vychytané!
 • Merch
  Dalším způsobem jak můžete ukázat, že jste na svou firmu hrdí, a že to myslíte se svou image vážně,je příprava a výroba stylizovaných oděvů, doplňků a kancelářských potřeb. Své logo můžete mít navšech svých tiskovinách, hlavičkových papírech a obálkách, blocích, tužkách a zápisnících až postylizované dárky a reklamní předměty (víno, pera, obaly na notebooky, trička, boty, mikiny, hrníčky,12…). Přizpůsobením všeho tak, aby design vaší značky byl neustálou součástí každodenních aktivit,dodává vašemu podnikání punc spolehlivosti.
 • Konference a Workshopy
  Konference a workshopy mohou být místem, kde lze získávat praktické znalosti a zkušenosti, ale takémístem, kde lze networkovat s podobně smýšlejícími a zaměřenými lidmi. Právě zde se mohou hoditvýše zmíněné předměty. Hlavně si ale nezapomeňte přinést své perfektní vizitky!

KOMU DĚLÁME OFFLINE MARKETING