Brand building

Vy máte produkt nebo službu, my jí vdechneme identitu.

Důvodem, proč je branding pro společnost tak zásadní, je, že jde o vizuální identitu vaší firmy. Pokud je veden správně, dává vaší firmě nejen jméno, ale především tón hlasu, kterým promlouvá k vašim zákazníkům a výrazně tak zvyšuje povědomí zákazníků o vaší firmě.

Budování značky je proces vytváření povědomí a propagace služeb společnosti prostřed-nictvím přímých reklamních kampaní nebo sponzoringem. Strategie budování značky přibližují spotřebitele ke značce skrze přidanou hodnotu, kterou jim poskytuje. Díky tomu mohou zákazníci značku nejen poznat, ale také ji cítit a prožívat ji každý den.Více
Brand building

5 důvodů, proč by pro vás měl být brand prioritou:

 • Tvorba silného pouta mezi vaší firmou a zákazníkem
 • Silný brand zvyšuje odhodlanost a loajalitu vlastních zaměstnanců
 • Silně podporuje ostatní marketingové kanály
 • Zvyšuje touhu zákazníků využívat vaše výrobky a služby, kterým dává punc kvality
 • Pomáhá budovat loajální zákaznickou základnu

Nejčastější chyby se kterými se lze setkat:

 • Podcenění důležitosti tvorby značky
 • Nekonzistentnost brandu s realitou vzbuzující v zákaznících nedůvěru
 • Nepochopení zákazníka, trhu, segmentu nebo konkurenčního prostředí
 • Špatný positioning vaší značky
 • Neschopnost vyvolávat v zákaznících emoce
 • Nerealizace (ztracení se v plánování)

KOMU DĚLÁME Brand building