Marketingový audit

Cílem auditu není kritizovat, ale identifikovat oblasti, ve kterých můžete být lepší.

V dnešní době existuje mnoho různých typů marketingových auditů. Některé společnosti preferují audit zaměřený výhradně na určitý marketingový kanál, jako např. audit reklamních účtů (GoogleAds, Facebook, Instagram) či SEO audit. Jiné firmy pak hledají něco mnohem komplexnějšího jako např. audit celé marketingové strategie. Cílem auditu je sestavit strukturovaný přehled marketingového úsilí dané firmy, který vyhodnocuje způsob, jakým je marketing ve firmě plánován, řízen a vyhodnocován. Ptá se na otázky, co se stalo, jaké přístupy byly použity a co by se mohlo a mělo udělat jinak. Jinými slovy odpovídá na otázky: “Co fungovalo? A co selhalo?” Audit by měl být nezávislý, pravidelný a systematický.Více
Marketingový audit

Několik situací a důvodů, kdy se na nás s auditem obrátit:

 • Máte vlastní marketingový tým, ale rádi byste zjistili, zda-li jejich pozornosti neuniká oblast, na kterou by bylo dobré se zaměřit?
 • Využíváte služeb marketingové agentury nebo externistů, ale chtěli byste mít jistotu, že to opravdu nejde dělat lépe, případně si ověřit, zdali vynaložené prostředky na danou agenturu či externistu opravdu odpovídá odvedené činnosti?
 • Chcete získat zpětnou vazbu na vaše dosavadní snažení
 • Během auditu si spolu znovu připomeneme, co je váš produkt nebo služba a jaká je jeho skutečná přidaná hodnota (mimochodem, umíte jej definovat v jedné větě?).
 • Projdeme spolu původní cíle vašich kampaní a zrevidujeme si, zda, a které, použité metody a přístupy fungují a které naopak nefungují
 • Ověříme, zda jsou pro vyhodnocování úspěšnosti/neúspěšnosti kampaní využívány správné metriky
 • Audit pomůže odkrýt případné problémy, nedostatky a neefektivity, o kterých ani nevíte, že existují
 • Navrhneme nové přístupy, jak strategii oživit s ohledem na definované cíle a vaši aktuální situaci

Nejčastější chyby, se kterými se klienti potýkají:

 • Žádný audit nikdy neproběhl (nerealizace)
 • Zaujatost auditora – člověk může být dané problematice často příliš blízko
 • Příliš povrchní přístup bez pochopení produktu/služby a základních principů, předpokladů a definovaných cílů.
  Pokud audit neděláte s ohledem na zadání/cíle, bude audit nepřesný.
 • Přílišná kritika na nesprávném místě
 • Snaha o ukázání že je “všechno špatně” a “umíme to dělat lépe” s cílem zisku nového klienta

KOMU DĚLÁME MARKETINGOVÝ AUDIT