Přidělení přístupu do Google Analytics

Máte již nastavené Google Analytics?

Pokud jste ještě nenastavili Google Analytics, nejdříve se řiďte pokyny pro vytvoření nového účtu. Pro ty, kteří již mají účet Google Analytics vytvořen, se nyní zaměříme na proces udělení přístupů. 

Jak postupovat?

  1. Navštivte Google Analytics a přihlaste se ke svému účtu.
  2. V dolní části levého panelu klikněte na ikonu „Správce“ (ozubené kolečko). 
  3. V části „Nastavení účtu“ (Account settings) vyberte možnost „Správa uživatelů“ (Account access management). 
  4. V horní části obrazovky klikněte na tlačítko s označením „+“, a poté vyberte „Přidání uživatelů“ (Add users). 
  5. Do zobrazeného pole vložte e-mailovou adresu, se kterou chcete sdílet přístup, vyberte minimálně práva „Editor“ a stvrďte akci kliknutím na „Přidat“ (Add).

POZOR! Přístup vždy přidávejte na námi poskytnou e-mailovou adresu, nikoliv na konkrétní adresu specialisty nebo projektového manažera.

 

Obrazová nápověda:

Krok č. 2: Kde najít „Správce“

 

Krok č. 3: Nastavení účtu > Správa uživatelů (Account access management)

 

Krok č. 4: Přidání uživatelů (Add users)

Krok č. 5: Vložení e-mailové adresy > role Editor > Přidat (Add)