Klient:

Harley-Davidson

Výrobce kultovních motorek se 120letou tradicí

případová studie

Evropští dealeři značky se naučili pracovat v online prostředí

30
dealerů z H-D se účastnilo školení
3
dny nám školení dohromady zabralo
4
naši specialisté se podíleli na školení

jejich příběh

jejich cíl

naše řešení

1

ONLINE PERFORMANCE MARKETING JAKO ZÁKLAD

Harley-Davidson performance

Těžiště kurzů představovaly základy performance marketingu. Naším cílem bylo prodejcům vysvětlit, co do této kategorie spadá, jak performace funguje a co jim může přinést. Seznámili jsme je s fungováním PPC kampaní, vysvětlili, jak fungují searchové kampaně nebo social ads. Právě tyto základy přitom mohou, v případě správného nastavení a použití, s prodeji pozitivně zahýbat.

Ještě před začátkem jsme ale dealery upozornili na jednu skutečnost, se kterou má stále mnoho firem problémy, totiž na soupeření a nekvalitní spolupráci salesových a marketingových oddělení. Ta si však nemají konkurovat, ale naopak vzájemně spolupracovat. Pokud tomu tak není, ani sebelépe fungující performance marketing nemůže vyřešit problémy s prodejem. Cílem přednášek zkrátka nebyl „marketing pro marketing”, ale představit toto odvětví jako funkční systém, který může v případě správného nastavení a fungování dealerům pomoci.

Začali jsme tím, že jsme účastníkům vysvětlili, co vše pod performance marketing spadá, jak může být užitečný a jestli jej skutečně potřebují. Představili jsme a vysvětlili také marketing funnel.

Náš CEO Víťa popsal, jak moderní performance marketing funguje, jak sbírat data a následně je využít, jak stanovit cílové skupiny kampaní, jakým způsobem ideálně členit produkty, nebo optimální stanovení marží. Účastníkům jsme následně vysvětlili základní pojmy jako PNO, ROI, nebo ROAS, jak se vypočítávají a jak je nastavit. Na správném nastavení totiž závisí úspěch či neúspěch kampaně.

Dealerům jsme také poradili, jak do procesu zahrnout vizuály či jak pracovat s brandem.

2

ZNALOST VŠECH NÁSTROJŮ JE JIŽ NEZBYTNÁ

Harley-Davidson online marketing

Neoddělitelnou součástí bylo i teoretické seznámení se s nástroji, které se pro správu online marketingu používají. Vysvětlili jsme jim tedy, jak se používají Google Analytics, jak se nastavují kampaně na Facebooku nebo jaká specifika má reklama na Googlu.

Dalším z témat, kterým jsme se věnovali, byla spolupráce s marketingovými freelancery či agenturami.

Právě na základě nabytých znalostí totiž dealeři mohou zadávat různé kampaně a jejich správnou exekuci pak ohlídat. Díky vědomostem ze školení budou mít jistotu, že externí dodavatelé odvádějí svou práci skutečně stoprocentně a nikde nejsou mezery. Společně jsme se dotkli také tématu brand awareness a toho, jak jej zvyšovat.

3

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE NAUČÍ NEJVÍCE

CS_Harley diskuze

Na teoretickou část plynule navazovala část praktická. Na ní si účastníci kurzu vyzkoušeli, jak se s kampaněmi pracuje. Pod dohledem našich performance specialistů si kampaně společně založili a kompletně nastavili tak, aby byly co nejefektivnější. Z našich zkušeností totiž víme, že právě to, co si člověk skutečně „osahá”, mu činí nejmenší problémy.

Na závěr přišla na řadu diskuze. Byli jsme překvapeni, že se do ní vždy zapojili skutečně všichni a snažili se doptat na to, co potřebovali. Bylo vidět, že je přednášky skutečně zajímají a chtějí se z oblasti, která pro mnohé z nich byla dosud téměř neznámá, dozvědět co nejvíce.

společný úspěch

Vzhledem k tomu, že každý dealer měl jiné požadavky a úroveň znalostí účastníků byla velmi různorodá, nám příprava zabrala mnoho času. Všechny požadavky se nám ale úspěšně podařilo skloubit dohromady a nakonec jsme společně vše zvládli na jedničku.

Dealeři, kteří se školení zúčastnili, si pochvalovali nejen obsah, ale také formu a celkovou atmosféru. Kromě znalostí našich performance specialistů ocenili také to, že jim informace podali srozumitelně a odpověděli i na zdánlivě triviální otázky. Sami máme radost nejen z toho, že bylo školení pro účastníky užitečné, ale také z toho, že jsme si potvrdili, že i takto specifický úkol dokážeme odbavit k plné klientově spokojenosti.

Ani do budoucna spolupráci s Harley-Davidson nevylučujeme. Už nyní máme společně s klientem v hlavě několik dalších témat pro semináře, která by šla zrealizovat. Věříme, že se nám to podaří.

použité produkty

Školení a semináře
Vyškolíme vás nebo vaše interní zaměstnance a pravidelně s nimi budeme jejich postupy vyhodnocovat a navrhovat zlepšení.
Více
Mirek Carvan, Lead Network Development HDMC EMEA

Agentura Four Bros pro nás připravila školení zaměřené na online marketing. Spolupráce s nimi byla výtečná a na velice profesionální úrovni. Bylo vidět, že lektoři danému oboru skutečně rozumí a účastníky školení dokázali zasvětit do základů online marketingu a posunout je tak dále v jejich růstu. Školení bylo zajímavé a určitě přínosné a rád bych pokračoval v prohlubování znalostí v tomto oboru.